Seminar Leiderschap onder de loep: leiders moeten gemeenschappen weven

Professor en fmgm_1372ilosoof René ten Bos betoogde dat charisma niet aangeboren is maar je wordt toebedeeld, dat handelingen heel nuttig zijn als middel, maar nooit een doel kunnen dienen en hoe regeldoorbraak en functionele verantwoordelijkheid zich tot elkaar verhouden.

Ook deze editie werd door de 100 deelnemers als zeer leerzaam en bijzonder inspirerend ervaren. Enkele reacties:

  • ‘Dit is zo anders dan anders. Echt vernieuwend en inspirerend. Een frisse wind!’
  • ‘Ik ga naar huis met een compleet andere blik op relaties, verhoudingen en posities. En niet alleen op werkgebied, maar zeker ook op het persoonlijke vlak.’