De grote frustratie in veel organisaties: zo veel tijd kwijt zijn aan rapporten opstellen, tijdschrijven, functioneringsgesprekken, KPI’s in kaart brengen, et cetera dat je niet meer toekomt aan je echte werk. Kunnen we eindelijk eens zonder die bureaucratie?

‘Mogen we eindelijk gewoon ons werk doen?’

René ten Bos over bureaucratie in organisaties

René ten Bos laat ons deze dag zien hoe we ons tot bureaucratie moeten verhouden, en waarom alle pogingen om ermee af te rekenen mislukken. Digitalisering heeft bijvoorbeeld de belofte van volkomen transparantie, een dashboard van alle bedrijfsprocessen – alles voor elkaar krijgen met één druk op de knop. Maar tegelijkertijd is sinds de begindagen van digitalisering toezicht alleen maar geïntensiveerd.

Ten Bos heeft een fascinerende kijk op bureaucratie. Tijdens deze dag laat hij zien dat je er nooit echt vat op krijgt. Ze is glibberig als een inktvis. Bovendien hebben we bureaucratie meer nodig dan we denken – ze geeft ons op zijn minst een idee van controle. Bureaucratie maakt de wereld voorspelbaar. En de stroperigheid van bureaucratie heeft ook voordelen: ze remt ondoordachte veranderingsdrift af.

Toch laat Ten Bos deze dag zien dat het belangrijk is om niet alles binnen een organisatie dicht te timmeren. Want dan wordt een organisatie star en levenloos. Er moet ruimte zijn om te handelen, anders verandert er nooit wat. De cruciale vraag is daarom: Hoeveel ruimte willen we overlaten voor het handelen, hoeveel onbepaaldheid willen we in de organisatie toelaten? Durven we bepaalde dingen gewoon niet meer te doen – zoals tijdschrijven of functioneringsgesprekken? Volgens Ten Bos is dit ook de kunst van het leidinggeven. Leidinggeven draait niet om controle, maar om dingen in beweging zetten.

Ten Bos gaat deze dag ook in op de waarden waar organisaties voor staan. Hij kraakt modieuze waarden als transparantie – volgens hem zowel nietszeggend als ontmenselijkend. En hij vertelt over waarden die meer menselijk zijn, zoals gastvrijheid.

​René ten Bos (1959) is hoogleraar Filosofie van de managementwetenschappen aan Radboud Universiteit Nijmegen en honorary professor aan de Universiteit van St Andrews in Schotland. Ten Bos doet onderzoek naar organisatie- en managementkunde, waarbij hij vanuit filosofie kritiek levert op doelrationaliteit en efficiency-denken. In zijn Bureaucratie is een inktvis (2015) schrijft hij over de alomvattendheid van de bureaucratie, die steeds, net als een inktvis, aan onze blik ontglipt. Ten Bos geeft regelmatig trainingen en lezingen bij verschillende organisaties, waaronder Corus, Philips, AKZO, Stork, Vodafone, Rabobank, Ministerie van Justitie, verschillende ziekenhuizen, scholen en politieorganisaties.

Aanmelden: U kunt zich aanmelden op onze website: www.filosofie.nl/pitstop. Het is ook mogelijk om u aan te melden per mail via: aanmelden@vbku.nl. Bestellen op factuur is mogelijk. Let op: Het seminar heeft maar beperkt plek, dus meld u snel aan.

Informatie: Voor overige informatie kunt u contact opnemen met: Leon Heuts
Telefoon: 088 700 2802 of e-mail aanmelden@vbku.nl

Investering: De deelnamekosten zijn € 399,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief consumpties, lunch en afsluitende borrel.

Pitstop 4 april 2018 | 09.30 tot 17.00 | Kloosterhotel ZIN, Boxtelseweg 58, 5261 NE Vught